växtkomposition & planteringsplan

Växtkomposition
& Planteringsplan

rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering.

animated arrow down icon

om växtkomposition & planteringsplan

Men hur lätt är det att hitta växter som trivs bäst tillsammans i din trädgård, blommar vid olika tidpunkter under hela säsongen och helst år efter år? Och gärna lättskötta, tåliga och gudomliga att titta eller dofta på.

I Växtkomposition & Planteringsplan tar vi fram växtförslag och växtkombinationer till din trädgård. Växterna ska vara vackra i sig, tillsammans med andra men också anpasssade till rätt ståndort, läge och jordmån.  Detta och växternas egenskaper som färg, form och textur ger en hållbar och lyckad plantering.

Genom att välja rätt växter får dina planteringar i de olika växtbäddarna det uttryck du önskar och en skötselnivå anpassad till din ambition.

Planteringsplanen är en teknisk plan som behövs när en trädgård eller enskild rabatt ska anläggas. Den tar idé till verklighet och är en enkel men tydlig ritning helt i svartvitt. Den visar exakt placering för varje planta, hur många som planteras på en viss yta, rätt avstånd mellan växter, avgränsningar m.m. Ett måste vid varje plantering för ett lyckat resultat!

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör avstämning på telefon, mail eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett växtförslag du känner dig nöjd med och som kan planteras och etableras på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av växtförslaget och planteringsplanen på plats hos dig.

I Växtkomposition & Planteringsplan ingår;

Planteringsplanen är skalenlig i lämplig skala.

Underlaget kan du använda som beställningsunderlag i en handelsträdgård, sätta i händerna på en trädgårdsanläggare eller låta Life4Garden hjälpa till med växtinköp och plantering.

Väljer du att plantera själv, får du med en tydlig guide och instruktion som beskriver vad du bör tänka på inför och under planteringen men också den viktiga etableringsskötseln.

kr 12.000
  •  

* inklusive moms

** pris från 12.000 kr baseras på antal växtbäddar och deras storlek. 
** restid inom Stockholm tillkommer med 600 kr/tim.
*** milersättning tillkommer med 60 kr/mil.

Men hur lätt är det att hitta växter som trivs bäst tillsammans i din trädgård, blommar vid olika tidpunkter under hela säsongen och helst år efter år? Och gärna lättskötta, tåliga och gudomliga att titta eller dofta på.

I Växtkomposition & Planteringsplan tar vi fram växtförslag och växtkombinationer till din trädgård. Växterna ska vara vackra i sig, tillsammans med andra men också anpasssade till rätt ståndort, läge och jordmån.  Detta och växternas egenskaper som färg, form och textur ger en hållbar och lyckad plantering.

Genom att välja rätt växter får dina planteringar i de olika växtbäddarna det uttryck du önskar och en skötselnivå anpassad till din ambition.

Planteringsplanen är en teknisk plan som behövs när en trädgård eller enskild rabatt ska anläggas. Den tar idé till verklighet och är en enkel men tydlig ritning helt i svartvitt. Den visar exakt placering för varje planta, hur många som planteras på en viss yta, rätt avstånd mellan växter, avgränsningar m.m. Ett måste vid varje plantering för ett lyckat resultat!

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör avstämning på telefon, mail eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett växtförslag du känner dig nöjd med och som kan planteras och etableras på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av växtförslaget och planteringsplanen på plats hos dig.

I Växtkomposition & Planteringsplan ingår;

Planteringsplanen är skalenlig i lämplig skala.

Underlaget kan du använda som beställningsunderlag i en handelsträdgård, sätta i händerna på en trädgårdsanläggare eller låta Life4Garden hjälpa till med växtinköp och plantering.

Väljer du att plantera själv, får du med en tydlig guide och instruktion som beskriver vad du bör tänka på inför och under planteringen men också den viktiga etableringsskötseln.

kr 12.000
  •  

* inklusive moms

** pris från 12.000 kr baseras på antal växtbäddar och deras storlek. 
** restid inom Stockholm tillkommer med 600 kr/tim.
*** milersättning tillkommer med 60 kr/mil.