Plantering & Skötsel

Fokus i våra växtval, plantering- och skötseluppdrag är kvalitet och hållbarhet. Detta för att minska påverkan på miljön men också leverera en lösning som håller och utvecklas för varje år.

animated arrow down icon

Om plantering & skötsel

Och självklart vill Life4Garden vara med under hela entreprenaden för att säkerställa ett gott slutresultat som du är nöjd med. Vi fortsätter gärna sen att sköta om era växtbäddar och på nära håll få följa växterna år efter år i deras utveckling.

Fokus när det gäller växtval, växtinköp, plantering och skötsel är att vi genomför det på ett hållbarhet sätt som medför att påfrestningar på miljön minskas.  

Växtinköp

Växter är ett levande material och de kräver att hanteras med omsorg. Det är mycket att tänka på i samband med inköp, leverans och plantering. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och kunskap. Ett etablerat samarbete med flera olika partiplantskolor och växtleverantörer är grunden för att vi ska kunna tillhandahålla växter med god kvalitet.

I samband växtleveransen sker en kvalitetssäkring för att garantera de givna kvalitetsregler som finns för plantskoleväxter i Sverige. Dessa regler är framtagna av de svenska plantskolorna.

kr 1075
/ tim
  •  

* Inklusive moms

** Restid inom Stockholm ingår, milersättning tillkommer med 50 kr per mil

**** växter enligt offert

Plantering & skötsel

Vi hjälper gärna till med planteringen i samband med växtleveransen. Vill du plantera själv kan vi ge dig några värdefulla råd och tips.

En bra etableringsskötsel för nyplanterade växter är A och O. Här läggs grunden för växternas fortsatta utvecklingen, mående och prydnadsvärde. De första säsongerna är extra viktiga, därefter kan skötselåtgärderna minskas något.

Life4Garden erbjuder skötsel av dina nyplanterade växter de tre första säsongerna för att säkerställa växternas etablering. En unik skötselplan framtagen för dina växtbäddar och din trädgård använder vi i vårt arbete.

kr 700
/ tim
  •  

* inklusive moms.
** restid tillkommer med 575 kr/timme
*** milersättning 50 kr per mil

Är du som privatperson berättigad till avdrag för hushållsnära tjänster, RUT, så reduceras timpriset med 50% direkt på din faktura. Detta gäller enbart trädgårdsskötsel.