Plantering & Skötsel

Fokus när det gäller växtval, inköp av växter, plantering och skötsel är att vi genomför det på ett hållbarhet sätt. Detta för att i möjligaste mån minskar påverkan på miljön.

animated arrow down icon

Om plantering & skötsel

Och självklart vill Life4Garden vara med under hela entreprenaden för att säkerställa ett gott slutresultat som du är nöjd med för din nya utemiljö.

Fokus när det gäller växtval, växtinköp, plantering och skötsel är att vi genomför det på ett hållbarhet sätt med en medvetenhet om minskad påverkan på miljön.

Projektkonsultation

Life4Garden har ett nära samarbete med flera etablerade anläggningsföretag. Att entreprenaden genomförs på ett kvalitativt, miljövänligt och effektivt sätt är viktiga parametrar för projektets slutresultat.

Life4Garden är gärna med och bistår projektet så arbetet genomförs i linje med den överenskomna trädgårdsdesignen. Vi deltar kontinuerligt eller vid enstaka tillfällen i olika aktiviteter som;

kr 950
/ tim
  •  

*inklusive moms
** restid tillkommer

Växtinköp & Plantering

Växter är levande material och det är mycket att tänka på i samband med inköp av växter, leverans och plantering. Vi samarbetar med flera olika plantskolor och växtleverantörer som tillhandahåller växter med god kvalitet. I samband leveransen sker en kvalitetssäkring av växterna så de håller de givna kvalitetsregler som finns för plantskoleväxter i Sverige. Dessa regler är framtagna av de svenska plantskolorna.

Vill du plantera själv kan Life4Garden ge dig råd och tips men vi hjälper dig gärna med att genomföra planteringen.

kr 650
/ tim
  •  

*inklusive moms
** restid tillkommer

*** växtinköp enligt offert

Etableringsskötsel

En bra etableringsskötsel för de nyplanterade växterna är A och O. Här läggs grunden för växternas fortsatta utvecklingen,mående och prydnadsvärde. De första säsongerna är extra viktiga, därefter kan skötselåtgärderna minskas.

Life4Garden erbjuder skötsel av dina nyplanterade växter de tre första säsongerna för att säkerställa växternas etablering. En unik skötselplan framtagen för dina växtbäddar och din trädgård använder vi i vårt arbete.

kr 650
/ tim
  •  

* inklusive moms.
** restid tillkommer
Är du som privatperson berättigad till avdrag för hushållsnära tjänster, RUT, så reduceras timpriset med 50% direkt på din faktura.