trädgårdsdesign brf

en välplanerad utemiljö höjer värdet för hela föreningen och bidrar dessutom med ökad trivsel och gemenskap.

animated arrow down icon

om trädgårdsdesign för bostadsrättsföreningar

Pergola med blommande klematis

Vore det inte fantastiskt att bo i en bostadsrättsförening med en trivsam, prunkande och funktionell utemiljö? Där man kan koppla av och umgås med barn och grannar.

Efter några år behöver ofta en bostadsrättsföreningen se över sin utemiljö. Att börja planera om utemiljön, förstå medlemmarnas önskemål och behov, se framtida användningsområden och funktioner kan kännas som ett stort projekt att ta tag i. Allt behöver inte genomföras på en gång utan kan genomföras etappvis men det första steget är att påbörja idéarbetet.

Life4Garden hjälper er bostadsrättsförening med en första trädgårdsrådgivning och agerar gärna bollplank innan ni bestämmer er för att gå vidare med ett mer detaljerat gestaltningsförslag för er utemiljö.
En genomarbetad och väl förankrad trädgårdsdesign baserad på föreningens mål, förutsättningar, budget, behov och medlemmars önskemål ger en hållbar och trivsam utemiljö som håller under lång tid.

En viktig del i utformningen av utemiljön är att skapa ett lättskött, miljövänligt och hållbart gestaltningsförslag men utan att minska på de funktionella och trivsamma ytorna. En grön och prunkande gård att kunna vistas i är viktigt för trivsel och engagemang och med rätt belysning upplevs miljön trygg och säker.

Vilken nivå på trädgårdsdesignen ni behöver styrs av föreningens behov och planer för utemiljön. Tillsammans hittar vi rätt nivå!

I en komplett Trädgårdsgestaltning ingår;

 

Pris enligt offert.

Vore det inte fantastiskt att bo i en bostadsrättsförening med en trivsam, prunkande och funktionell utemiljö? Där man kan koppla av och umgås med barn och grannar.

Efter några år behöver ofta en bostadsrättsföreningen se över sin utemiljö. Att börja planera om utemiljön, förstå medlemmarnas önskemål och behov, se framtida användningsområden och funktioner kan kännas som ett stort projekt att ta tag i. Allt behöver inte genomföras på en gång utan kan genomföras etappvis men det första steget är att påbörja idéarbetet.

Life4Garden hjälper er bostadsrättsförening med en första trädgårdsrådgivning och agerar gärna bollplank innan ni bestämmer er för att gå vidare med ett mer detaljerat gestaltningsförslag för er utemiljö.
En genomarbetad och väl förankrad trädgårdsdesign baserad på föreningens mål, förutsättningar, budget, behov och medlemmars önskemål ger en hållbar och trivsam utemiljö som håller under lång tid.

En viktig del i utformningen av utemiljön är att skapa ett lättskött, miljövänligt och hållbart gestaltningsförslag men utan att minska på de funktionella och trivsamma ytorna. En grön och prunkande gård att kunna vistas i är viktigt för trivsel och engagemang och med rätt belysning upplevs miljön trygg och säker.

Vilken nivå på trädgårdsdesignen ni behöver styrs av föreningens behov och planer för utemiljön. Tillsammans hittar vi rätt nivå!

Pergola med blommande klematis

I en komplett Trädgårdsgestaltning ingår;

Pris enligt offert.

starta brf trädgårdsgrupp

Tänk om föreningen kunde engagera medlemmarna med att planera, plantera och utföra de en del skötselsysslorna på innergården eller i utemiljön – då skulle kostnaden kunna minskas och vi får en möjlighet till gemenskap och samverkan. Dessutom en fin och välskött trädgård på köpet!

Life4Garden hjälper er i bostadsrättsföreningen att komma igång och etablera en Trädgårdsgrupp. I samråd med styrelsen ser vi till att utveckla en gemensam syn kring vad vi vill uppnå i trädgården, med hänsyn till med­lemmarnas önskemål och inom givna ekonomiska ramar.

 

Därefter etablerar vi föreningens trädgårdsgrupp och ser till att dess arbetsinsatser organiseras under givna förutsättningar.
I första fasen lägger vi fokus på att skapa en bra struktur för trädgårdsgruppen; planering, kommunikation, dokumentation, ansvarsområden m.m. Men också aktiviteter som trädgårdsdesign, trädgårdsplanering, planteringar och skötsel.

För att säkerställa att det hela fungerar som tänkt och att föreningen direkt upplever nöjet och nyttan med sin Trädgårdsgrupp kan Life4Garden vara med i, och leda om så önskas, det löpande arbetet under första säsongenen.

Boka in mig på Ert nästa styrelsemöte så berättar jag mer!

Brf Trädgårdsgrupp aktiviteter