trädgårdsdesign på distans

visst kan man genomföra trädgårdsdesign på distans.

det är ett perfekt alternativ när du bor eller har ditt fritidshus på annan ort.

animated arrow down icon

om trädgårdsdesign på distans

Att anlita en trädgårdsarkitekt på distans är ett bra alternativ då man bor eller har sitt fritidshus en bit från Stockholm.

Upplägget och processen är densamma som för trädgårdsdesign med personliga avstämningar på plats, men här använder vi videosamtal, Zoom eller FaceTime – i betydligt större utsträckning.

Dina behov och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.

Vi börjar med ett personligt möte och går igenom dina önskemål, behov, miljö, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens frågeformulär som hjälper dig strukturera dina behov och önskemål. 

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och presenteras i en illustrationsplan. Komplettera gärna ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy.

När du är nöjd med planlösningen, adderas trädgårdens innehåll som markmaterial, växter, belysning med mera.

Självklart har du möjlighet att revidera designen.  Vi gör avstämningar på telefon eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen.

I Trädgårdsdesign på distans ingår;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala.

Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan eller då du själv vill anlägga din tomt.

kr 49.000
  •  

* Inklusive moms

**Pris från 49.000 kr baseras på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader. Trädgårdsdesign på distans lämpar sig bäst för ytor utan större nivåskillnader

*** I priset ingår inte avstämningsmöten på plats. Offereras separat vid önskemål

Att anlita en trädgårdsarkitekt på distans är ett bra alternativ då man bor eller har sitt fritidshus en bit från Stockholm.

Upplägget och processen är densamma som för trädgårdsdesign med personliga avstämningar på plats, men här använder vi videosamtal, Zoom eller FaceTime – i betydligt större utsträckning.

Dina behov och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.

Vi börjar med ett personligt möte och går igenom dina önskemål, behov, miljö, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens frågeformulär som hjälper dig strukturera dina behov och önskemål. 

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och presenteras i en illustrationsplan. Komplettera gärna ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy.

När du är nöjd med planlösningen, adderas trädgårdens innehåll som markmaterial, växter, belysning med mera.

Självklart har du möjlighet att revidera designen.  Vi gör avstämningar på telefon eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen.

I Trädgårdsdesign på distans ingår;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala.

Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan eller då du själv vill anlägga din tomt.

kr 49.000
  •  

* Inklusive moms

**Pris från 49.000 kr baseras på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader. Trädgårdsdesign på distans lämpar sig bäst för ytor utan större nivåskillnader

*** I priset ingår inte avstämningsmöten på plats. Offereras separat vid önskemål