Trädgårdsdesign på Distans

Visst kan man genomföra trädgårdsdesign på distans. Det är ett perfekt alternativ när du bor eller har ditt fritidshus på annan ort.

animated arrow down icon

Om trädgårdsdesign på distans

Att anlita en trädgårdsarkitekt på distans är ett bra alternativ då man bor eller har sitt fritidshus en bit från Stockholm.

Upplägget och processen är densamma som för trädgårdsdesign med personliga avstämningar på plats, men här använder vi videosamtal, Zoom eller FaceTime – i betydligt större utsträckning.

Dina behov och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.

Vi börjar med att ’träffas’, går igenom dina önskemål, förväntningar, miljö, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan mötet får du ta del av Life4Gardens checklista som som  hjälper dig strukturera och summera dina behov och önskemål på ett tydligt sätt och förhoppningsvis ge dig nya idéer hur du vill använda din trädgård.

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och presenteras i en illustrationsplan. Komplettera gärna ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy. 

När du är nöjd med planlösningen, adderas trädgårdens innehåll som markmaterial, växter, belysning med mera.

Självklart har du möjlighet att revidera designen.  Vi gör avstämningar på telefon, mail eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen. 

I Trädgårdsdesign på distans ingår;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala. Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan eller då du själv vill anlägga din tomt.

kr 36.000
  •  

*Inklusive moms

**Pris från 33.000 kr baserat på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader. Trädgårdsdesign på distans lämpar sig bäst för ytor utan större nivåskillnader

*** I priset ingår inte avstämningsmöten på plats. Offereras separat vid önskemål