Trädgårdsdesign på Distans

Visst kan man genomföra trädgårdsdesign på distans. Det är ett perfekt alternativ när du bor en bit från Stockholm eller har ditt fritidshus på annan ort.

animated arrow down icon

Om trädgårdsdesign på distans

Att anlita en trädgårdsarkitekt på distans är ett bra alternativ då man bor eller har sitt fritidshus en bit från Stockholm.

Upplägget, arbetet och processen är detsamma som för trädgårdsdesign med personliga avstämningar på plats, förutom vi använder oss av videosamtal som Zoom eller Skype för att göra en gemensam rundvandring i trädgården.

Vi går igenom dina önskemål och behov, miljön, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan avstämningen får du ta del av Life4Gardens checklista som som  hjälper dig strukturera och summera dina behov och önskemål på ett tydligt sätt och förhoppningsvis ge dig nya uppslag hur du vill använda din trädgård.

Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och när du är nöjd med det, adderas trädgårdens innehåll som olika markmaterial, växter, belysning med mera. Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång. 

Vi gör flera avstämningar och justeringar löpande för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Och varför inte komplettera ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy.

I Trädgårdsdesign på distans ingår;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala. Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan eller då du själv vill anlägga din tomt.

kr 31.000
  •  

*inklusive moms

**Fast pris för normal stor tomt utan större nivåskillnader. Trädgårdsdesign på distans lämpar sig bäst för ytor utan stora nivåskillnader

*** I priset ingår inte avstämningsmöten på plats. Offereras separat vid önskemål

Läs mer om kompletterande tjänster och tillägg;