Trädgårdsgestaltning

Trädgårdsgestaltning passar när du vill ha ett väl genomarbetat och detaljrikt förslag för din trädgård.

animated arrow down icon

Om trädgårdsgestaltning

Dina tankar och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.
Vi börjar med att träffas, går igenom dina önskemål och behov, miljön, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens checklista som som  hjälper dig strukturera och summera dina behov och önskemål på ett tydligt sätt och förhoppningsvis ge dig nya uppslag hur du vill använda din trädgård.

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och när du är nöjd med det, adderas trädgårdens innehåll som olika markmaterial, växter, belysning med mera till. 

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör flera avstämningar löpande på telefon och mail för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen på plats hos dig. 

Och varför inte komplettera ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy.

Det som ingår i Trädgårdsgestaltning är;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala. Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan eller då du själv vill anlägga din tomt.

kr 31.000
  •  

*Inklusive moms

**Fast pris för normalstor tomt utan större nivåskillnader inom Stockholm

***Tillgodoräkna dig priset för trädgårdsrådgivning vid beställning av Trädgårdsgestaltning