trädgårdsgestaltning

trädgårdsgestaltning passar när du vill ha ett väl genomarbetat och detaljrikt förslag för din nya din trädgård

animated arrow down icon

om trädgårdsgestaltning

Dina behov och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.

Vi börjar med ett personligt möte och går igenom dina önskemål, behov, miljö, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens frågeformulär som hjälper dig strukturera dina behov och önskemål. 

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och presenteras i en illustrationsplan. Komplettera gärna ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy. När du är nöjd med planlösningen, adderas trädgårdens innehåll som markmaterial, växter, belysning med mera.

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör avstämningar på telefon, mail eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen på plats hos dig.

Det som ingår i Trädgårdsgestaltning är;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala.

Tjänsten ger dig ett komplett förslag för hela din trädgård. Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan och vid anläggning av din nya trädgård. 

kr 49.000
  •  

* inklusive moms

** pris från 49.000 kr baseras på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader.
** restid inom Stockholm tillkommer med 600 kr/tim.
*** milersättning tillkommer med 60 kr/mil.

**** Tillgodoräkna dig priset för trädgårdsrådgivning vid beställning av Trädgårdsgestaltning.

Dina behov och idéer tillsammans med tomtens karaktär och förutsättningar är de viktiga grundstenarna för att skapa din unika trädgård.

Vi börjar med ett personligt möte och går igenom dina önskemål, behov, miljö, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens frågeformulär som hjälper dig strukturera dina behov och önskemål. 

Oftast sätts de stora dragen i designen och utformningen vid det här första mötet. Trädgårdens struktur och form arbetas först fram och presenteras i en illustrationsplan. Komplettera gärna ditt designförslag med en presentation i 3D. De uppritade 3D vyerna visar trädgården på ett lättillgängligt, realistiskt och estetiskt tilltalande sätt, ett bra komplement till ritningar i plan vy. När du är nöjd med planlösningen, adderas trädgårdens innehåll som markmaterial, växter, belysning med mera.

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör avstämningar på telefon, mail eller Zoom för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med och som kan anläggas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av trädgårdsdesignen på plats hos dig.

Det som ingår i Trädgårdsgestaltning är;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala.

Tjänsten ger dig ett komplett förslag för hela din trädgård. Underlagen kan du använda i anbudsförfrågan och vid anläggning av din nya trädgård. 

kr 49.000
  •  

* inklusive moms

** pris från 49.000 kr baseras på tomtens storlek, förutsättningar och nivåskillnader.
** restid inom Stockholm tillkommer med 600 kr/tim.
*** milersättning tillkommer med 60 kr/mil.

**** Tillgodoräkna dig priset för trädgårdsrådgivning vid beställning av Trädgårdsgestaltning.