Trädgårdens Rum & Funktioner

Behöver du hjälp med att skapa en planlösning för din trädgård? En struktur för trädgården som visar de olika rummen och funktionerna?

animated arrow down icon

Om trädgårdens rum & funktioner

Då är tjänsten Trädgårdens Rum & Funktioner vad du behöver.
Det är trädgårdsdesign baserad på form och funktion som visar trädgårdens struktur och utformning i sin helhet men utan detaljer som växter, material, belysning eller konstruktioner.

Vi börjar med ett personligt möte och går igenom dina önskemål, behov, miljön, tidsramar och trädgårdens förutsättningar. Innan besöket får du ta del av Life4Gardens checklista som  hjälper dig strukturera och summera dina behov och önskemål på ett tydligt sätt.  Och förhoppningsvis ge dig nya uppslag hur du vill använda din trädgård.

Ofta kommer vi fram till de stora dragen i trädgårdsutformningen i ett tidigt stadie, därefter jobbar jag vidare med utformningen och designen av din trädgård. Självklart har du möjlighet att revidera det första förslaget som på ett övergripande sätt visar trädgårdens struktur. Vi gör avstämning löpande på telefon och mail för att nå det tänkta resultatet, ett förslag som ni känner er nöjda med.

Vi avslutar med ett presentationsmöte av trädgårdsdesignen på plats hos dig. 

Det som ingår i Trädgårdens Rum & Funktion är;

Trädgårdsritningarna är skalenliga i lämplig skala.
Underlagen kan du använda när du vill jobba vidare med din trädgård genom att själv välja växter och material, eller som planering av tomten då den är ny.

kr 19.500
  •  

*inklusive moms

**Fast pris för normalstor tomt utan större nivåskillnader inom Stockholm.