Växtkomposition & Planteringsplan

Växtkomposition
& Planteringsplan

Rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering.

animated arrow down icon

Om växtkomposition & planteringsplan

Rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering. Men hur lätt är det att hitta de växter som har bäst förutsättningar i din trädgård, trivs tillsammans, blommar vid olika tidpunkter år efter år? Dessutom gärna lättskötta, tåliga och gudomliga att titta eller dofta på?

I Växtkomposition & Planteringsplan tar vi fram ett växtförslag med olika växtkombinationer till din trädgård. Växterna ska vara vackra i sig och tillsammans med andra växter men också anpasssade till rätt ståndort, läge och jordmån.  Detta och växternas egenskaper som färg, form och textur ger en hållbar och lyckad plantering. 

Genom att välja rätt växter får dina planteringar i de olika växtbäddarna det uttryck du önskar och en skötselnivå anpassad till din ambition.

Planteringsplanen är en teknisk plan som behövs när en trädgård eller enskild rabatt ska anläggas. Den tar idé till verklighet och är en enkel men tydlig ritning helt i svartvitt. Den visar exakt placering för varje planta, hur många som planteras på en viss yta, rätt avstånd mellan växter, avgränsningar m.m.

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör avstämningar på telefon och mail för att nå det tänkta resultatet, ett växtförslag som du känner dig nöjd.  med och som kan planteras och skötas på bästa sätt.

Vi avslutar med ett presentationsmöte och genomgång av växtförslaget och planteringsplanen på plats hos dig. 

I Växtkomposition & Planteringsplan ingår;

Planteringsplanen är skalenlig i lämplig skala.
Underlaget kan du använda som beställningsunderlag i en handelsträdgård, sätta i händerna på en trädgårdsanläggare eller låta Life4Garden hjälpa till med växtinköp och plantering.

kr 10.000
  •  

*inklusive moms

**Pris från 10.000 kr beroende på antalet växtbäddar och storlek