Växtkomposition & Planteringsplan

Växtkomposition
& Planteringsplan

Rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering.

animated arrow down icon

Om växtkomposition & planteringsplan

Rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering. Men hur lätt är det att hitta de växter som har bäst förutsättningar i din trädgård, trivs tillsammans, blommar vid olika tidpunkter år ut och år in, är lättskötta och tåliga?

I Växtkomposition & Planteringsplan tar vi fram växtförslag och olika växtkombinationer till din trädgård. Förutom att växterna ska vara vackra i sig och tillsammans med andra växter, tar vi hänsyn till ståndort, konkurrens mellan växter, stabilitet, kvalitet och livslängd. Detta och växternas egenskaper som färg, form och textur ger en hållbar och lyckad plantering. Genom att välja rätt växter får dina planteringar det uttryck du önskar och en skötselnivå anpassad till din ambition.

Planteringsplanen är en teknisk plan som behövs när en trädgård eller enskild rabatt ska anläggas. Den tar idé till verklighet och är en enkel men tydlig ritning helt i svartvitt. Den visar exakt placering för varje planta, hur många som planteras på en viss yta, rätt avstånd mellan växter, avgränsningar m.m.

Självklart har du möjlighet att revidera underlagen under processens gång.  Vi gör flera avstämningar löpande på telefon och mail för att nå det tänkta resultatet, ett växtförslag som ni känner er nöjda med och som kan planteras och skötas på bästa sätt.

I Växtkomposition & Planteringsplan ingår;

Planteringsplanen är skalenlig i lämplig skala.
Underlaget kan du använda som beställningsunderlag i en handelsträdgård, sätta i händerna på en trädgårdsanläggare eller låta Life4Garden hjälpa till med växtinköp och plantering.

kr 18.000
  •  

*inklusive moms

**Fast pris för normalstor tomt utan större nivåskillnader inom Stockholm. 

***Har du någon enstaka växtbädd du behöver hjälp med reduceras priset.