Projekt nr 4

närhet till skärgården

animated arrow down icon

Tema & Tjänst

Tema – Hav, Saltstänk & Vind

Designen

Barrväxter planteras vår eller tidig höst. Detta eftersom rotsystemet då har möjlighet att hinna nå ut i den befintliga jorden och säkra vattenupptagning innan vintern.

Se till att rotklumparna är väl genomfuktade.
Kontrollera om rötterna har vuxit runt utmed krukans väggar (rotsnurr). Skär isåfall ett kors i rotklumpens botten, från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något växten har svårt att klara på egen hand.
På buskar bör snittet göras 5-10 cm djupt, på perenner grundare. 

Plantera i porös jord och var noga me

Galleri