Pergola på altan

pooldäck och terrass i slänt

Tema & Design

Tankar och behov inför gestaltningen;

Plats för lek & spel
Mysiga ytor för umgänge
Knyta ihop trädgårdens olika nivåer

Trädgårdsgestaltning med belysning,
material, växter & 3D vyer.

Vy över terrass och pooldäck

Designen

Den här tomten hade stora nivåskillnader och kunde inte nyttjas. Familjen ville använda branten på ett bättre sätt – knyta upp den övre delen av tomten där bastu och pingisbord fanns med den nedre lätt sluttande gräsyta närmast gatan.

Så förutom att marknivåerna justeras för att få fram plana gräsytor, byggs en pool och pooldäck i slänten som  integreras med den befintliga terrassen. En trappa knyter ihop dem! På terrassen en härlig pergola där ljuset strilar ner genom det glesa taket.

Olika ytor för skönt häng och aktiviteter med familj och vänner!

Galleri