Kuperad tomt med sociala ytor

En kuperad tomt som utnyttjas fullt ut för sociala interaktionerner med vänner och barn

animated arrow down icon

Tema & Tjänst

Socialt – Harmoni – Enkelt

Designen

ENTRÉ

Ny entré och trappa utmed pooldäckets vägg och dagens öppna loftgång. De öppna ytorna mellan marknivån och loftgångens golv täcks med träribbor, kanske i samma nyans som fönsterkarmarna och ytterdörren, som ett raster. Detta ger en snygg och enhetlig fondvägg till trappan! Växtlådor framför trappan ger en mjuk inramning!

Bredvid trappsteget närmast vägen placeras postlåda och ett snyggt flerstammigt träd. Trädet bidrar med höjd och markerar var trappan och entrén börjar.

POOLDÄCK & ALTAN 

Lutningen uppför gångvägen mot altanen är i kraftigaste laget, och kanske bör altanens kant flyttas lite närmare fastigheten. Gångvägen följer bergets kant förutom där den ansluter direkt mot en ny mur. Bredden är 130 cm för en bra handikappsanpassning. Altanens totala storlek är ca 55 kvm, då är ytan som gå utmed bergskanten och runt knuten exkluderad.

Pooldäcket är placerat en nivå, 18 cm, nedanför altanen och omges av ett staket i glas. Pooldäcket är 43 kvm stort och då är poolen exkluderad och har som minst en bredd på 100 cm.

En stor skön yta för häng i det nordöstra hörnet av pooldäcket.

Pooldäckets nordvästar hörn har samma 110 gradiga vinkel som boningshuset, här behövs det för att gångvägen inte ska bli för smal.

Galleri